Plan odtwórczy [dekompozycyjny]

  • Powiązany jest z konkretnym tekstem.
  • Polega na uporządkowaniu najważniejszych elementów tekstu.
  • Przedstawia najważniejsze wydarzenia, zagadnienia zawarte w tekście.
  • Pokazuje w zarysie budowę tego tekstu.