„Biblia” [mapa myśli]

 • STARY TESTAMENT
 • święte teksty dla chrześcijan i wyznawców judaizmu,
 • księgi historyczne, np. Księga Rodzaju,
 • księgi mądrościowe, m. in. Księga Hioba, Księga Koheleta, Księga Psalmów, Pieśń nad Pieśniami.

NOWY TESTAMENT

 • zawiera święte księgi chrześcijan,
 • księgi historyczne, m. in. cztery Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza, Jana),
 • księga prorocka, Apokalipsa św. Jana.

CECHY

 • święta księga,
 • wiele symboli,
 • alegorie,
 • styl biblijny.

PRZEKŁADY

 • Septuaginta (III-II w. p. n. e.),
 • Wulgata (IV-V wiek),
 • Biblia Jakuba Wujka (1599),
 • Biblia Tysiąclecia (1965).

FREZEOLOGIZMY

 • zamienić się w słup soli,
 • umywać ręce,
 • ciemności egipskie,
 • pięta Achillesa,
 • marnotrawny syn,
 • sól ziemi,
 • niebieski ptak,
 • rzucać perły przed wieprze,
 • syzyfowa praca,
 • hiobowa wieść,
 • zakazany owoc,
 • nie rzucać słów na wiatr.

SYMBOLE I ALEGORIE

 • liczba 7,
 • Baranek,
 • czterech jeźdźców Apokalipsy,
 • Oblubieniec i Oblubienica.

GATUNKI LITERACKIE

 • psalm (Psalm 100, Psalm 130  z Księgi Psalmów),
 • pieśń (Pieśń nad Pieśniami),
 • przypowieść,
 • kazanie,
 • apokalipsa (Apokalipsa św. Jana).

ZNACZENIE

 • podstawa chrześcijaństwa i judaizmu,
 • skarbiec motywów kulturowych,
 • świadectwo historyczne,
 • zbiór uniwersalnych prawd moralnych.