Plan wydarzeń, wypowiedzi

Planem wydarzeń czy wypowiedzi nazwać można skrótowy zapis kolejnych zagadnień lub zdarzeń, tworzony w formie krótkich zdań, równoważników zdań lub punktów.

Rozróżnia się dwa rodzaje planów:

  • Twórczy, stworzony przed własnym wystąpieniem lub przed przystąpieniem do tworzenia oryginalnego, samodzielnego tekstu,
  • Odtwórczy, odnoszący się do tekstu już istniejącego, stanowiący rodzaj notatki, ułatwiający zapamiętanie treści, np, artykułu.

Zarówno twórczy, jak i odtwórczy plan może być:

  • ramowy, składający się jedynie z punktów,
  • szczegółowy, rozwijający poprzez podpunkty plan ramowy.