Bezdomność

Bezdomność jest dość nowym pojęciem, które w Polsce rozpoczęto rozpowszechniać na przełomie XVIII i XIX wieku, ale samo zjawisko bezdomności jest stare, jak świat. Ludzie niemający swojego domu żyli od wieków, a bieda i bezdomność w różnym stopniu i pod różnymi postaciami zawsze były problemami wymagającymi zajęcia stanowiska i podjęcia jakichkolwiek działań przez władze oraz instytucje społeczne. Pierwsze wzmianki o bezdomnych, pochodzą z VIII wieku z terenu obecnych Włoch i okoli Mediolanu. Tam bowiem zorganizowano pierwsze domy dla osób kalekich i starych.

 1. Biblia (Stary i Nowy Testament).
 2. Mitologia (Dedal, Odys).
 3. J. Bedier (oprac.), „Dzieje Tristana i Izoldy”.
 4. „Legenda o św. Aleksym”.
 5. F. Villon, „Wielki Testament”.
 6. W. Szekspir, „Król Lear”.
 7. W. Szekspir, „Król Henryk IV”.
 8. Molier, „Świętoszek”.
 9. Wolter, „Kandyd”.
 10. J.W. Goethe, „Cierpienia młodego Wertera”.
 11. G. Byron, „Giaur”.
 12. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 13. A. Mickiewicz, „Sonety krymskie”.
 14. J. Słowacki, „Kordian”.
 15. J. Słowacki, „Rozłączenie”.
 16. J. Słowacki, „Hymn” (Smutno mi, Boże).
 17. J. Słowacki, „Testament mój”.
 18. C.K. Norwid, „Pielgrzym”.
 19. E. Bronte, „Wichrowe Wzgórza”.
 20. H. Balzac, „Ojciec Goriot”.
 21. F. Dostojewski, „Zbrodnia i kara”.
 22. B. Prus, „Lalka”.
 23. S. Żeromski, „Siłaczka”.
 24. S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 25. W. S. Reymont, „Chłopi”.
 26. J. Conrad, „Lord Jim”.
 27. S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 28. M. Dąbrowska, „Noce i dnie”.
 29. Z. Nałkowska, „Granica”.
 30. M. Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”.
 31. A. de Saint-Exupery, „Mały Książę”.
 32. E. M. Remarque, „Łuk Triumfalny”.
 33. H. Hesse, „Wilk stepowy”.
 34. W. Broniewski, „Żołnierz polski”.
 35. J. Tuwim, „Kwiaty polskie”.
 36. L. Staff, „Pierwsza przechadzka”.
 37. L. Kruczkowski, „Niemcy”.
 38. R. Bratny, „Kolumbowie. Rocznik dwudziesty”.
 39. M. Hłasko, „Ósmy dzień  tygodnia”.
 40. M. Białoszewski, „pamiętnik z powstania warszawskiego”.
 41. J. Kosiński, „Malowany ptak”.
 42. K. Kessey, „Lot nad kukułczym gniazdem”.
 43. J. Głowacki, „Antygona w Nowym Jorku”.
 44. M. Ondaatje, „Angielski pacjent”.