Planista

Cały czas rozmyślał o zamążwyjściu swoich córek.