Plotkować [synonimy]

  • Robić plotki.
  • Snuć kłamstwa.
  • Rozgadywać dziwy.
  • Chlapać ozorem.
  • Rozpuszczać pogłoski.
  • Kompromitować.
  • Obmawiać.
  • Kręcić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]