Pluć [synonimy]

  • Spluwać.
  • Opluć.
  • |Ślinić.
  • Charkać.
  • Odchrząknąć.
  • Odpluwać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]