Plutos [mitologia]

  • Personifikacja Bogactwa.
  • Syn Iazjona i Demeter urodzony na Krecie.
  • Został oślepiony przez Zeusa, aby rozdawał ludziom bogactwa, niezależnie od ich wad czy zalet.
  • Przedstawiano go jako młodzieńca lub dziecko z rogiem obfitości.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.