Płyty

Pani tak długo puszczała nam płyty, dopóki jednej nie puściła na podłogę.