Przykład

Język Norwida jest bardzo niejasny, co najlepiej widać w wierszu pt. „Ciemność”.