Po kryjomu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po kryjomu przysłówek Wszedłem tam po kryjomu.