Pokrótce [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pokrótce przysłówek Opowiedziałem wszystko pokrótce.