Po nowemu

Nowe obostrzenia – nowe zasady. Do listy obecnych w sklepie właściciel dolicza  także chleb. Powinien w tej „4”  umieścić również  siebie. Oj, chyba utarg będzie niestety niewielki! I któryś tam raz z kolei przypominamy o precyzyjnym formułowaniu naszych wypowiedzi, bowiem jedynie wiarygodny i atrakcyjny komunikat stanowi podstawę skutecznej komunikacji, ułatwiając kontakt nadawcy z odbiorcą. Starajmy się więc…