Po trochu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po trochu przysłówek Po trochu przenoszę swoje rzeczy.