Po trosze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po trosze przysłówek Po trosze żal mi cię.