Po troszeczku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po troszeczku, po troszku przysłówek

(małymi częściami)

Konsumował podane danie po troszku (po troszeczku).