Prawdopodobnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
prawdopodobnie przysłówek Prawdopodobnie we wrześniu połączone zostaną klasy czwarte.