Raczej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
raczej partykuła oceniająca

(właściwie)

Dostał raczej wiele innych dóbr.