Rankiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
rankiem, rano przysłówek Już rankiem odwiedziła mnie moja przyjaciółka.