Raz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
raz rzeczownik Na jego głowę spadały kolejne razy.
liczebnik

(wyliczenie)

Raz, dwa. trzy…
przysłówek

(kiedyś)

Niech choć raz powie prawdę.