„Pochwała stworzenia”

  • Hymn przypisywany Franciszkowi z Asyżu.
  • W polskim przekładzie nosi tytuł „Pochwała stworzenia” albo „pieśń słoneczna”.
  • Ma charakter podniosłej modlitwy.
  • Składa się z 3 części.
  • Pierwsze cztery wersy to apostrofa skierowana do Boga.
  • Podmiot liryczny chyli w nich głowę wobec chwały i pot.ego Boga.
  • Kolejno przedstawiona została wspaniałość dzieła twórcy (m. in. słońce, księżyc, przyroda).
  • Podmiot wskazuje na nierozerwalność wszelkiego stworzenia z dobrem i pięknem.
  • Podkresla, że miłość do Boga to także pokora i umiejętność znoszenia „słabości i utrapień”.
  • Franciszek głosi ideały ewangelicznego ubóstwa, miłości do natury („braci mniejszych”) oraz buednych i chorych.