Początki drukarstwa w Polsce

  • Do Polski drukarstwo dotarło pod koniec XV wieku.
  • W 1503 roku pojawiła się pierwsza drukarnia, kilka lat później następna i obie działały przez wiele dziesiątków lat.
  • Drukarstwo w znaczący sposób przyczyniło się do rozwoju kultury.
  • Drukarze, którzy mieli znaczący  wkład w rozpowszechnianie kultury to: Haller, Ungler, Szaffenberg i najbardziej zasłużony to Hieronim Wietor (1480-1546),  działał w Wiedniu i Krakowie, absolwent Akademii Krakowskiej z tytułem bakałarza.
  • Kiedyś drukarze mieli znacznie ważniejszą rangę, byli edytorami, czyli wydawcami tekstu, wydawnictwami i księgarzami jednocześnie.
  • Drukarnie najpierw pojawiły się w Krakowie, w Królewcu (drukarnia Jana Seklucjana, luteranina, którego wpływu odczuwano w całym kraju).
  • Drukarnie zaczęły też powstawać tam, gdzie były skupiska wyznaniowe lub wyższe uczelnie.