Kancjonał

Kancjonał, religijne pieśni, śpiewy liturgiczne, pieśni w języku narodowym, rodzaj monologu kościelnego, z czasem zaczęto je nazywać kantyczki, rozpowszechnione w liturgii protestanckiej. Pierwszym protestanckim był kancjonał Seklucjana (1547), najważniejszym katolickim  była „Harfa duchowna” Marcina Laterny. Niektóre z pieśni powtarzały się zarówno w kancjonałach protestanckich i katolickich.