Postylle

Postylle, komentarze, kazania wyjaśniające Ewangelie niedzielne całego roku, w prostym tłumaczeniu  od post illa verba oznacza po tych słowach. Liczne były postylle protestanckie.

Najbardziej znana to „Postylla” Mikołaja Reja, pierwsze wydanie 1557, później cztery kolejne. Rej podjął się wyjaśniania tekstów Pisma świętego, bo reformatorzy pozwalali, by dzieła takie tworzyli ludzie świeccy. Postyllę Reja czytali katolicy i protestanci.

Jakub Wujek stworzył katolicką „Postyllę”, w latach 1573-1575.