Romans apokryficzny

W języku polskim rozwinął się roman apokryficzny, pseudohistoryczny, błazeński, ponadto przetwarzane były legendy średniowieczne i humanistyczne.

Znany twórcy to:

  • Jan z Koszyczek, pisarz, jeden z pierwszych znanych polskich tłumaczy utworów religijno-budujących i fabularnych, udostępnił Polakom znane w Europie utwory,
  • Baltazar Opeć, pisarz religijny przełomu XV i XVI wieku, autor „Żywota Pana Jezu Krysta”, który jest jedną z najstarszych książek wydanych w języku polskim.