Początki współczesnego dramatu

Pierwsze elementy nowoczesnego dramatu pojawiają się w sztukach XIX wieku. Wówczas to, w odpowiedzi na falę przemian, które pojawiły się w Europie, zaczęły się też zmieniać wszystkie dziedziny życia.

Do końca XIX wieku teatry europejskie wystawiały sentymentalne komedie i łzawe melodramaty, kończące się zwycięstwem dobra nad złem,  z brakiem autentyzmu. Oczekiwania publiczności stały się w tym okresie inne, chciano nie tylko zapomnieć o problemach, ale przede wszystkim poznać ich przyczyny.

Reakcją stał się naturalizm, który pojawił się we Francji i próbował oprzeć koncepcje literackie na teoriach naukowych (np. teorii ewolucji Darwina).  Zadaniem sztuki miało być wierne i drobiazgowe odtworzenie rzeczywistości, bez subiektywnego spojrzenia.

Najwybitniejsi  przedstawiciele naturalizmu to:

 • Emil Zola (1840-1902), Francja,
 • Gabriela Zapolska (1857-1921), Polska,
 • Henryk Ibsen  (1828-1906), Norwegia.

W tym czasie powstawało mnóstwo nowych teatrów, wystawiano coraz ambitniejsze sztuki, a sami naturaliści starali się zachować obiektywizm, z różnym skutkiem.

Kolejny kierunek, który wpisał się w rozwój dramatu był ekspresjonizm, odrzucający naturalistyczne zasady ujmowania rzeczywistości. Z założenia literatura ma charakter subiektywny i opowiada się za spontanicznym wyrażaniem stanów podświadomości i emocji. Przedstawiciele to:

 • Ernst Toller, (1893-1939), Niemcy,
 • Frank Wedekind, (1864-1918, Niemcy,),
 • August Strindberg (1849-1912), Szwecja,
 • Tadeusz Miciński (1873-1918), Polska.

Pokrewnym ekspresjonizmowi był w tym okresie symbolizm, próbujący dotrzeć do warstw rzeczywistości niedostępnych racjonalnemu poznaniu. Podstawowym wyrazem ekspresji stał się symbol, odsyłający do treści ukrytych i pozwalających na indywidualną, szeroką interpretację. Przedstawiciele:

 • Stanisław Wyspiański (1869-1907), Polska,
 • Maksym Gorki (1868-1936), Rosja.

Wśród twórców, którzy wpłynęli na rozwój  współczesnego dramatu wymienić należy twórców:

 • Antoni Czechow (1860-1904),
 • George Bernard Shaw (1856-1950),
 • Eugene O’Neill (1888-1953), Stany Zjednoczone.