„Poczucie pełni” Leopolda Staffa

  • Wiersz pochodzi z tomu poetyckiego „Sny o potędze”.
  • Można go odczytać jako symboliczny rozrachunek z postawą dekadencka.
  • Bohaterem wielu wierszy tego zbioru jest człowiek, który walczy o przezwyciężenie niemocy.

  • „Poczucie pełni” rozpoczyna się mocną deklaracją zwycięstwa nad niepokojami,m obawami i trwogą.
  • Odrzuca też postawę pokory, a kończy równie jednoznaczną manifestacją wolności.
  • Metafora („Rozdzwoniłem serca” […] „Rozbujałem duszę…”) pozwala te słowa przypisać poecie, który ogłasza swą niezależność od wzorów i nakazów poetyckich, którym kiedyś pokornie ulegał.
  • Słabość i dekadencja przeciwstawione są sile, jaką daje wolność od nakazanych wzorców.
  • Znakami tej wolności stają się w wierszu Staffa, np. step, morze, kosmos,
  • Wiersz stanowi wyraz pogodzenia się ze sobą i światem, który dla artysty przestaje być groźny i nieprzyjazny.

Poczucie pełni
Wszystko, co we mnie trwożne, poddańcze, pokorne,
Zgniotłem brutalną, dziką pięścią wielkoluda,
Bom ubóstwił potęgi szalejącej cuda,
Orkany rozkiełznane, butne i niesforne!

I rozdzwoniłem serce swe w rozgrane tętno,
Rozbujałem swą duszę niezłomną i hardą
W pieśń mocy wielką, prostą, surową i twardą,
W pieśń burzy i swobody zuchwałą, namiętną.

Znalazłem siebie w wichrów rozuzdaniu ślepem,
W ryku gromu, co wstrząsa oceanów łożem,
W błyskawicy, co pomrocz rozdziera północną!

Teraz jestem bezbrzeżnym, wolnym, dzikim stepem!
Teraz jestem huczącym, rozpętanym morzem
I burzą gwiezdnych wirów potężną, wszechmocną!