Innowacje literackie początku XX wieku

Początek XX wieku to istotne zmiany w poezji Młodej Polski.

Pojawiają się nowe tendencje artystyczne i filozoficzne, odsuwające popularny dotąd dekadentyzm.

Twórczość literacka podejmuje temat ludzkiej siły i wielkości, ujawnia również tęsknotę za aktywnością i potęgą.

Artyści pragnęli takiego pogłębienia życia duchowego, które umożliwiłoby człowiekowi zdobycie pełnej władzy nad samym sobą.

Następuje powrót do harmonii.