Poczucie wartości

Im kto jest mniej wart, tym wyżej głowę nosi.