Coś nowego

Adolf Hitler to  dowódca armii wrześniowej.