Podejrzany [synonimy]

  • Niepewny.
  • Nieczysty.
  • Niejasny.
  • Ciemny.
  • Nez zaufania.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]