Podejrzewać [synonimy]

  • Dopatrywać się.
  • Wietrzyć.
  • Domyślać się.
  • Wątpić.
  • Rzucać podejrzenie.
  • Żywić podejrzenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]