Podejrzliwy [synonimy]

  • Nieufny.
  • Ostrożny.
  • Sceptyczny.
  • Skryty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]