Podłoga [synonimy]

  • Posadzka.
  • Parkiet.
  • Klepisko.
  • Podłoże.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]