Podmiotowy [synonimy]

  • Subiektywny.
  • Indywidualny.
  • Osobisty.
  • Własny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]