Podmiot deliryczny

W prozie wypowiada się narrator, a w poezji podmiot deliryczny.