Podnosić [synonimy]

  • Wznosić.
  • Unosić.
  • Podciągać.
  • Windować.
  • Dźwigać.
  • Podejmować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]