Promień

Promieniem jonu nazywamy promień od środka do jonu.