Podpalać [synonimy]

  • Palić.
  • Wzniecać.
  • Zaprószyć ogień.
  • Puszczać z dymem.
  • Niszczyć.
  • Podkładać ogień.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]