Podobny [synonimy]

  • Kubek w kubek.
  • Jota w jotę.
  • Pokrewny.
  • Zbliżony.
  • Analogiczny.
  • Jednakowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]