Podróż [symbolika]

 • Najczęściej utożsamiana jest z poszukiwaniem i dążeniem do celu.
 • To dążenie to także droga do lepszego świata, własnej wewnętrznej doskonałości i poznania.
 • Podróż to również symbol życia, jego zmienności, początku i kresu.
 • Podróż symbolizuje psychiczne metamorfozy, przemianę i duchowy rozwój.
 • Jest też symbolem zmian, pragnienia zmiany, niepokoju i tęsknoty.
 • Wiązana jest z pragnieniem powrotu do ojczyzny, rodzinnego domu czy Ziemi Obiecanej (Izraelici)

Odniesienia znaleźć można:

 • Homer, „Odyseja”,
 • J. Słowacki, „Smutno mi, Boże”,
 • J. Jasiński, „Sprzeczki”,
 • M. Konopnicka, „Do granicy”.
 • L. Staff, „kamień i cierń”,
 • L. Staff, „Skarb”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.