Podróżować [synonimy]

  • Pielgrzymować.
  • Przemieszczać się.
  • Latać.
  • Jeździć.
  • Kursować.
  • Przewędrować.
  • Wojażować.
  • Wędrować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]