Podstawa [synonimy]

  • Podwalina.
  • Oparcie.
  • Baza.
  • Fundament.
  • Podłoże.
  • Grunt.
  • Podpora.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]