Podstawa słowotwórcza

Podstawa słowotwórcza to część wyrazu podstawowego, wchodzącego w skład wyrazu pochodnego, np.:

  • ława – ławka – ławeczka,
  • pisać – napisać – wypisać – odpisać,
  • uczy – nauczy – nauczyciel – nauczycielka.

Często w obrębie podstawy występują oboczności, np:

  • las – leśnik – leśniczy,
  • ręka – rączka – ręczny.

Podstawą słowotwórczą może być jeden wyraz, dwa wyrazy czy wyrażenie przyimkowe, np.

  • szafa – szafka,
  • nad morzem- nadmorski.