Poprawność językowa

  • Poprawność językowa to stosowanie się do obowiązujących w danym okresie i środowisku zasad językowych, staranność o poprawną wymowę i unikanie błędów językowych.
  • Zgodność formy językowej z ogólnie przyjętymi normami, przestrzeganie reguł, kryteriów poprawności.