Podstępnie [synonimy]

  • Skrytobójczo.
  • Zdradziecko.
  • Zdradliwie.
  • Judaszowsko.
  • Fałszywie.
  • Prowokatorsko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]