Podświadomy [synonimy]

  • Nieświadomy.
  • Odruchowy.
  • Bezwiedny.
  • Automatyczny.
  • Machinalny.
  • Mimowolny.
  • Instynktowny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]