Podwładny [synonimy]

  • Poddany.
  • Lennik.
  • Hołdownik.
  • Niewolnik.
  • Wasal.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]