Podwójny [synonimy]

  • Dubeltowy.
  • Parzysty.
  • Podwojony.
  • Zdojony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]