Podziemie [synonimy]

  • Suterena.
  • Piwnica.
  • Krypta.
  • Loch.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]